MAKE NATURE YOUR ALLY

شرکت صنایع سنگستـان پـاسـارگاد در فضـایی به مساحت 11 هکتار با  8 خط تولید سنگهای مرمریـت، تراورتـن، لایم استون و مرمر و یک واحد تولید سنگهای گرانیت به صورت مجزا و چند کارخانه اقماری جهت محصولات خاص و همچنین صنایع جانبی پشتیبان جهت تولید بیوقفه با کیفیت استاندارد، مجموعهای مطمئن در جهت در جهت تامین نیازهای پروژهای بزرگ و کوچک ایجاد نموده است. این شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی در سال  1386 و واحد نمونه معدنی در سال  1387 از طرف وزارت صنایع و معادن انتخاب گردیده است و همچنین در سال  1388 بعنوان  10 شرکت برتر کشور در زمینه کیفیت توسط هیات مدیره نهاد بین المللی GCI  انگلستان تندیس برگزیدگی دریافت نموده است

  • TeamWork